Acil Durum

 

Etkili acil durum müdahalesi, uzak ve genellikle erişilemez konumlardan doğru verilerin hızlı bir şekilde toplanmasına ve analiz edilmesine bağlıdır. Doğal afetler, emniyet ve güvenlik olayları durumsal farkındalık, hayatları kurtarmak ve hasarı azaltmak için atılan ilk adımdır. Sübjektif manuel veri toplamaya veya yer tabanlı ekiplere dayanan mevcut çözümler, çalışanları ciddi riske atar ve karar vericileri kör bir şekilde uçurur, optimum bir kriz tepkisi veremez.

NutzenTech tarafından üretilen ve yönetilen otonom robotlar, acil durum alanlarını 7/24 ve neredeyse her türlü hava koşulunda otomatik ve uzaktan değerlendirir. Bir dizi yüksek kaliteli görsel veriden yararlanan NutzenTech, kritik altyapı ve endüstriyel kuruluşların yanı sıra acil durum ilk müdahale ekiplerinin krizlere daha etkili ve uygun şekilde tepki vermesine yardımcı olur.