Güvenlik

İnsansız Hava Araçlarının en büyük ilerleme kaydettiği alanlardan biri de tesislerin güvenlik ve gözetim alanlarıdır. Endüstriyel operasyonlar her zaman  güvenlik tehditleri ile karşı karşıyadır bu yüzden gerçek zamanlı, güvenilir ve hızlı çözümlere ihtiyaçları vardır.   

İnsansız Hava Araçları, yerden gözetleme sistemlerinden çok daha geniş alanları kapsamlı inceleyerek güvenlik ve acil durumlara, daha iyi kontrol, daha hızlı çözümler ve gerçek zamanlı veriler sunar.

NutzenTech bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları otonom bir şekilde havada uçuşlar yapar ve analiz edilmek üzere, insan ve araç sayısı, araç cinsi, plaka gibi  verileri toplar. Hava şartları uygunluğuna göre havada 1.5 saat kalarak, günde 7, haftada 49 kez uçuş gerçekleştirir, bu sayede gerçek zamanlı video ve fotoğraflar doğrudan ilgili personele iletilerek acil durumlarda veya rutin devriye gezileri sırasında daha etkin karar vermelerini sağlar.