Madencilik

Madencilikte alan taraması ve denetimi maliyetini düşürmek ve envanter değerlendirme doğruluğunu/güvenliğini iyileştirmek herhangi bir madencilik sahası için kritiktir. Günümüzde, manuel denetimlere, izlemeye ve hatta manuel olarak çalıştırılan robotlara güvenen şirketler önemli arızalar ve verimsizliklerle karşı karşıya kalıyor. NutzenTech tarafından yüretilen ve yönetilen otonom robotlar, dünya çapındaki madencilik personeline sürekli görsel veri sağlamak için makine görme yetenekleriyle donatılmıştır. Bu da madencilik sahalarını araştırmalarını ve analiz etmelerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Dağıtımın ardından, operasyonel maliyetler elektrikten biraz daha fazladır ve günlük envanter değerlendirmesine, ekipmanın rutin denetimlerine ve gelişmiş üretim modellemesi ve tahminlenmesine olanak tanır.