Muayene

Görsel incelemeler, bakım prosedürlerinin bir parçasıdır ve başta ağır endüstri olmak üzere, görsel inceleme gerektiren neredeyse tüm endüstrilerde karşımıza çıkmaktadır. Bu incelemeler, bakım prosedürü kapsamına giren her bir parçanın, çıplak gözle, dikkatli ve kapsamlı incelenmesi anlamına gelir. Bu yüzden görsel incelemelerin şirketin varlığına uygun şekilde sağlanması, maliyet tasarrufu, can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir. İnsansız Hava Araçları Teknolojisinde yükselen gelişmeler İHA’ların neredeyse tüm sektörlerde mevcut potansiyel olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Günümüzde artmakta olan şirket sayısını ve paralelinde artan denetimleri göz önüne aldığımızda, insansız hava araçları ile denetim, yüksek iskele veya tırmanma kuleleri gibi potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırarak denetleyicilerin güvenliğini korumaya yardımcı olur. Bunlara ek manuel denetimin düzenli ve sürekli artan maliyetinin yanı sıra  sadece ilk kurulum maliyeti yüksek olan İHA teknolojisi, şirketin maliyetten tasarruf sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede İnsansız hava araçlarına, güvenli ve düşük maliyetli bir görsel denetim sunduğu için yönelimin yaygınlaştığını görmekteyiz

Muayene Alanları Ve NutzenTech Çözümleri

Kusur Tespiti

Solar Panel Tarama

Rüzgar Türbini Tarama

Atıksu Tesisi Tarama

Elektrik Direkleri Tarama

Kaçak Gaz Emisyon İzlenmesi

Kütlesel Çöp Dağı Analizi

Çevre Alanların İzlenmesi

Boru Hattı Tarama

NutzenTech bünyesinde geliştirilmiş olan EnveDrone, denetim ekipleri tarafınca yüksek (70-120 m skalası) kabul edilen baca ve kuleler, basınçlı kaplar ve tanklar gibi ulaşılması zor ve tehlikeli yerlere ulaşma yeteneği sayesinde oluşabilecek risk faktörlerini azaltır, can ve mal kaybı güvenliğini sağlar. Aynı zamanda denetimler manuel olarak gerçekleştirildiğinde, yapı iskelesinin kurulmasından, denetim sırasındaki işleyişin durdurulmasına kadar geçen süre günlerce süren kesinti anlamına gelir. Çoğu durumda, bu kesinti süresi şirketler için çok önemli boyutlarda gelir kaybına eşittir. Bu gelir kaybını daha iyi ifade etmek gerekirse, bir çimento firmasında gerçekleşen üç haftalık bir denetimin maliyeti 6 milyon Amerikan Doları civarındadır.


Denetim sırasında firmalar işleyişe devam ederken tamamen otonom şekilde çalışan farklı boyutlardaki EnveDrone’lar birçok parçada bulunabilecek korozyon alanlarını, iç ve dış yapı çatlaklarını tespit ederek bu  muayenelere ilişkin görsel verileri toplayabilir. Hava şartları uygunluğuna göre havada 1.5 saat kalarak, günde 7, haftada 49 kez uçuş yani havadan denetim gerçekleştirir, bu sayede düzenli ve sayıca fazla denetim sağlanmış olur. Denetim sonunda arşivlenen çevresel verileri, manuel denetimle karşılaştırıldığında manuel yöntemlere göre (45 bin veri, 3 dk’lık test süresi)  daha kısa bir sürede %99 doğrulukta çıktılar sunarak  hızlı ve güvenilir bir sonucu temsil eder.